Derneğimiz            
 
 

BURS FONU


Kabataşlılar Derneği’nin en önemli aktivitelerinden biri “BURS FONU”dur.
Fonun amacı; okulumuzda eğitim ve öğrenimlerini sürdüren veya okulumuz mezunu olup üniversitelerde öğrenim ve eğitimlerine devam eden, başarılı fakat maddi olanakları yetersiz Kabataş’lıların, eğitimlerini sağlamak ve eğitim konforlarını yükseltmektir.

Bireysel, ailesel ve toplumsal olarak yaşanan ekonomik sıkıntılar; eğitim ve öğrenimlerini sürdüren başarılı gençleri çok olumsuz etkiliyor.
Bir çok gencimiz, kendilerinin dışında kaynaklanan bu ekonomik olumsuzluklar nedeniyle, maalesef, öğrenim ve eğitimlerine ara vermek, ya da eğitimlerini terketmek zorunda kalıyorlar.

“BURS FONU”nun amacı; işte bu gençlerimize karınca kararınca destek olmaktır.
Eğitim ve öğrenimlerine devam olanaklarını onlara sağlamak, eğitim konforlarını yükseltmektir.

Kabataşlılar Derneği’nin olanakları sınırlıdır.
Maddi olanaklarının büyük bölümünü sadece Kabataş’lılardan sağlar.

Üye aidatları ve bağışlarla desteklenen Burs Fonu ile, yılda ortalama 100 Kabataş’lıya burs olanağı sağlanabilmektedir.

Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda, Cumhuriyet ışığındaki çağdaş eğitim; olmazsa olmaz şartımızdır.
Bireyi “….muasır medeniyetler seviyesi”ne taşıyacak tek sistem; işte bu çağdaş eğitim anyayışımızdır.
Güzel ülkemizi ileri nice yıllara taşıyacak olan da aynı anlayıştır.

Evlatlarımıza, Kabataş’lı gençlere yönelik; karanlık, çıkarcı yapılanmalara fırsat vermemek adına, elinden gelen her olanağı kullanan Kabataşlılar Derneği; Kabataş’lıların ve Kabataş Dost’larının da aynı duyarlılıkla hareket edeceklerinden şüphe duymamaktadır.
Çünkü; Burs Fonu gücünü sadece Kabataş’lılar ve Kabataş Dostları’ndan alır.

Kabataşlılar Derneği olarak, her Kabataş’lının aynı düşünce ve duygularla Burs Fonu’na destek olacaklarına eminiz.

BURS FONU İŞLEYİŞİ


Aylık Miktar
Kabataşlılar Derneği her öğretim yılı başında aylık miktarı belirler.
Geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında bu miktar 150.-TL idi.
Her gönüllü Kabataş’lı veya Kabataş Dostu, belirlenen miktarın tamamını veya bir kısmını ödemeyi seçebilir. Bu tercihini Kabataşlılar Derneği’ne bildirir. Dernek bu seçimleri değerlendirir, havuzundan da destek alarak öğrenci tayinlerini yapar.
Burada önemli olan 10 ay boyunca bu bedelin aksatılmadan ödenmesidir.

Bursiyer Seçimi
Temel üç kıstas vardır.
Kabataş’ta okuyor olmak, başarılı olmak ve maddi yetersizliği olmak.
Ancak, bazı yıllar alınan kararlarla, üniversitede okuyan Kabataş mezunları da burstan faydalanabiliyorlar.
Bursiyerleri rehber öğretmen ve öğretmenler tavsiye ediyor.
Okul idaresi bu tavsiyeleri inceliyor ve Kabataşlılar Derneği’ne iletiyor.
Dernek bünyesinde, 3 Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşan bir komite var. Okul idaresi ile çok sıkı bir işbirliği içindeler.
Bütün çabaları “Doğru Öğrenci”yi bulabilmek.
Komite, kendilerine iletilen öğrenciler hakkında çok titiz bir çalışma yapıyor. Maalesef varlıklı olanların da burs talep ettikleri görülebileceği için; inceleme çok dikkatli yapılıyor.
Bu çalışmalardan sonra burs alacaklar belirleniyor.

Bursiyere Bildirim
Burs veren de, burs alan öğrencimiz de birbirlerini tanımıyorlar; prensip bu.
Hatta komite dışındaki Dernek yöneticileri bile sadece ismen biliyorlar.
Burs alan talebeye, kendisi onurlandırılarak; “…başarılı olduğu, bu bursu hak ettiği, Dernek yöneticilerinin kendisine güvendikleri ve başarısının devam edeceğinden de şüphe duymadıkları ve hesabına her ay burs bedelinin yatırılacağı…” bildiriliyor.

Veli Olmak İçin Ne Yapılır
Yukarıda da kısmen değinildiği gibi , birinci yol; “Bire Bir” seçimi.
Burs verecek kişi Kabataşlılar Derneğine başvurur.
Her ay banka hesabına belirlenen burs bedelinin tamamını yatıracağını iletir.
Ya da kredi kartından çekimin yapılabileceği iznini verir.
Herhangibir taahhüt sözkonusu değil. İmza falan da gerekmiyor. Tüm vicdani sorumluluk Veli’de ve Veli’nin yapacağı tek şey de;
düzenli olarak, bu paranın her ay yatırmak.
Bileceksiniz ki; artık “veli”si olduğunuz bir talebeniz var ve bu bedeli her ay sizden bekliyor.
Genç kardeşimiz de biliyor ki ; benim ikinci bir “veli”m daha var…

İkinci yol; “Havuz” seçimi.
Aylık belirlenen rakam fazla gelmiş olabilir.
O zaman ; 10,20,40 TL seçimini yapabiliyorsunuz.
Kabataşlılar Derneği’ne bu bildirimi yapıyorsunuz. Gelen bu miktarlar aylık belirlenen rakama tamamlanarak değerlendiriliyor.
Burada da yine önemli olan; seçilen miktarın düzenli olarak yatırılması.
Bu şekilde öğrencinin birden fazla “veli”si olabiliyor.
Bu da aynı şekilde öğrenci onurlandırılarak kendisine aktarılır.
Ve faaliyet devam eder.

Veli’ye Bildirim
Kabataşlılar Derneği, karne dönemlerinde, “Veli” ve “Veliler”le, velisi oldukları öğrencilerin başarı durumlarını paylaşır. Öğrencinin çeşitli aktivteleri hakkında bilgi verir.

Değişik Konular
Aylık miktarın tamamını belirleyen gönüllüler “Kız”, “Erkek” seçimi yapabilirler.
Okulun açılmasını beklemek gerekmez.Gönüllü “Veli” isterse 12 ay süre ile Burs Fonu’na bağışını sürdürebilir.
Belirlenen bir üst limit de sözkonusu değil. İsteyen dilediği miktarı seçme hakkına sahip.
Yine belirtmek gerekir ki; önemli olan; belirlenen miktarın her ay düzenli olarak aktarılmasıdır.
Derneğe gitmek gerekmiyor. Dilenirse tüm işlemler, aşağıda belirtilen telefonlar aracılığı ile de yapılabilir.
212 - 444 1908