8. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI

 

Kabataşlılar Derneği’nin 8. Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Ocak 2004 Pazar günü saat 10.30 da Kabataş Erkek Lisesi ‘inde üyelerin, öğretmenlerimizin,Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Dumanlı ve okul müdürümüz Koral Haksun’un katılımlarıyla yapıldı.
Genel Kurul verilen bir önerge ile Başkan olarak Erdal Dumanlı, Başkan Yardımcısı olarak Nusret Selen,
Yazman olarak Ergün Celep, Oy Sayım Memuru olarak da Sefa Biryaz’ün Divan Heyetini teşkil etmeleriyle toplantıya başlandı.
Divan Başkanı Erdal Dumanlı yoklamada katılımın az olmasının üzüntüsünü belirtirken bunun sebebini de aynı gün ve saatte olan Beşiktaş Kulubü Kongresine bağladı.
Vefat eden Kabataşlılar ve öğretmenlerimiz için Başkanın saygı duruşuna davetinin ardından sıra gündem maddelerinin görüşülmesine geldi:
Eski Yönetim Kurulu Başkanı olarak İlhan Orhun’un faaliyet raporunu ve Denetleme Kurulu Başkanı olarak İsmail Özsürücü’nün denetleme raporunu okumalarından sonra eski yönetim oybirliği ile aklanarak görevlerini sona erdirmiş oldular.
Derneğin önümüzdeki dönem için tahmini bütçesi Cihat Taşköy tarafından okunarak oybirliği ile
kabul edildi.
Daha sonra genel kurul üyelerine söz verilerek dilekleri öğrenildi. İlk sözü alan Ferruh Özgüç eski yönetime teşekkür ettikten sonra Kabataşlıların biraraya getirilmesi yolundaki çalışmalara hız verilmesini istedi, ikinci Sözü alan Sinan Er üyelerin kan gruplarının tespit edilmesini bir kan bankası kurulmasını talep etti, üçüncü sözü ise okulumuz fizik öğretmeni Cumhur Işın okul fizik laboratuvarının elektrik setinin dernek tarafından alınmasını istedi, son sözü alan Cevat Ongun ise genel kurula katılanların ve dernek üyelerinin çoğunluğunu orta yaşlıların teşkil ettiğini yeni mezun gençlerin de kazandırılması gerektiğini bunun için de çalışma yapılmasını diledi. Haberleşme bütçesinin çok olması konusundaki soruyu yanıtlayan Taner Kıral, bu haberleşme bedellerinin içinde 2 ayda bir yayınlanan bültenin ve Kabataş Dergisinin mezunlara posta yolu ile dağıtımı,gerekli haberleşme ortamında mezunlarımıza SMS ile ulaşma,devamlı güncellenen web sitemiz gibi yerlerde bu harcamaların yaplıdığını dile getirdi.Ayrıca 2 ayda bir yayınlanan bültenimizin baskı için bütün harcamaları değerli üyemiz Murat Avcı tarafından devam ettirileceği taahütü verildi.2. baskısıyla da beğenilerinize sunulan Kabataş dergimizin yayın hayatının devamı için reklam yardımlarıyla ve sizin bu konudaki desteklerinizle varolup iyi yerlere gelebileceğinin vurgulandı.
Gündem gereği yeni yönetimin seçimlerine geçildi. Adayların tek tek kendilerini tanıtmalarından sonra kapalı oylama ile seçimler sona erdi. Bu yıldı ki yönetim kurulunda iki bayan üyemizin olması bizleri sevindirdi.Bayan üyelerimiz konuşmalarında KABATAŞ ERKEK LİSESİ geleneğini devam ettirmeği amaçladıklarını ve bunun için çalışmalarını büyük bir onurla devam ettireceklerini dile getirdiler.Sayımlar sonucu Kabataşlılar Derneğinin yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulunun asıl ve yedek üyeleri ilan edildiler. Genel Kurul Divan Heyeti ile üyelerin yeni seçilenleri tebrikleriyle son erdi. Derneğimizin Yeni Yönetimine seçilenlerin isimleri aşağıdadır.

.

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
İlhan ORHUN
Cevat ONGUN
Cihat TAŞKÖY
Nabi CÜÇÜK
Hasan DUVAN
Ömer BAYRAK
Murat AVCI
Anıl CANSIZOĞLU
Emre ACAR
Haluk SARICA
Öznur HOROZOĞLU

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ
İsmail ÖZSÜRÜCÜ
Ergun CELEP
Cem ALTUN
Kemal KAVURGA
Sami ERKİŞİ

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
Erdal DUMANLI
Nusret SELEN
Naci KARAAĞAÇ
Taner KIRAL
Halidun ÜNSAL
 

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Lemi ÖGEL
Bektaş DÜŞMEZ
Bülent SATICI
A.Uluğ UZUN
Pınar BİÇMEN

 

 

 

 

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ
Murat MEDİCİLER
Zeki ALTINTAŞ
Mahmut BIYIK

 

 

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
Osman ARAR
Erol DİREN
Gökhan ACARTÜRK

       
       
       
 

Tüm etkinliklere dönmek için tıklayın...