KABATAŞLILAR DERNEĞİ’NİN
10. GENEL KURULU
27 OCAK 2008 GÜNÜ YAPILDI

 

Kabataşlılar Derneği’nin 10. Genel Kurulu 27 Ocak 2008 Pazar günü saat 10.30 da okulumuz Hamdi Saver salonunda yapılmıştır. Dernek üyelerine daha önce Kabataş Bülteni ile birlikte gönderilen davet mektubunda Genel Kurul tarihinin 20 Ocak 2008 olarak bildirilmesine rağmen gerekli yasal katılımcı sayısı mevcut olamadığı için Dernekler Kanunun hükümlerine göre Genel Kurul bir hafta sonra yine aynı yer ve saatte yapıldı. Genel Kurul, Yönetim Kurulu başkanımız İlhan Orhun tarafından açıldı ve divan başkanlığına dernek eski başkanlarından Nusret Selen, yardımcılıklarına dernek üyelerinden Nejat Gözen, sekterliklere de Pınar Tuba Biçmen ile İrfan Ozan Ongun seçildiler. Şehitlerimiz için saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’mızdan sonra gündemin maddelerine geçildi. Gündemin en önemli maddesini Dernek Tüzük maddelerinde yapılacak değişiklikler teşkil ediyordu. Bu değişikliklere göre 2. maddede yapılan değişiklikle derneğin yapacağı yardımların şekil ve kapsamları genişletildi. Üçüncü maddede yapılan değişiklik ile Derneğin iktisadi teşekkül kurabileceği kabul edilerek, gelir temini konusunda yapacağı çalışmaların da önü açılmış oldu. Derneğin alacağı taşınmazlar konusundada yönetim kuruluna yetki verildi, satışları veya bağışları konusunda ise genel kurul kararı gerektiği maddeye eklendi. 7. maddede yapılan değişiklik ile de dernek amacına uygun olarak hizmetleri geçmiş kişilerin yönetim kurulunun talebi ve genel kurulun onayı ile onur üyesi olabilmeleri sağlandı. 10. maddenin 8. şıkkı ile de onur üyelerine toplantılara katılarak söz sahibi olma hakkı sağlanmış oldu. 36. madde de yapılan değişiklik ile Derneğe şube açma hakkı tanındı. Böylece yurdumuzun birçok yerinde dernek kuramadıkları için bir çatı altında toplanamayan Kabataşlıların Kabataşlılar Derneği şubesi altında toplanarak örgütlenmeleri sağlanmış oldu. Son olarak de değiştirilen 37. madde ile 65 yaşını geçen üyelerin arzu ettikleri takdirde yıllık aidattan muaf olacakları kabul edildi. Daha sonra gündeme göre ayrılan Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporu okundu ve oy birliği ile aklandı. Genel Kurul önümüzdeki 2 yıl için aidatı 2008 ve 2009 yılları için ayrı ayrı 60 YTL olarak tespit etti. Yapılan seçimlerde ise Yönetim Kurulu üyeliklerine; İlhan ORHUN, A. Cevat ONGUN, A. Murat AVCI, Ercan HANOĞLU, Bektaş DÜŞMEZ, Nabi CÜCÜK, Yalcın ÇOBAN, Ali POLAT, Mahmut BIYIK, Pınar Tuba BİÇMEN, Andaç TULGARLAR, Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine; H. Anıl Cansızoğlu, Gülşah OKTAY, Semih FELEK, Özgür ALTINAY, Özgür ZÜLFİKAROĞLU, Denetim Kurulu üyeliklerine; İsmail ÖZSÜRÜCÜ, Cihat TAŞKÖY, Ferruh ÖZGÜÇ, Sefa BİRYAZ, Hasan DUVAN, Denetim Kurulu Yedek üyeliklerine; Kemal KAVURGA, Yavuz Emre YEŞİL, Elif FINDIKOĞLU, Disiplin Kurulu üyeliklerine;, Nusret SELEN, M. Naci KARAAĞAÇ, Taner KIRAL, M. Halidun ÜNSAL,İ.Rafet YÜCEKÖK, Disiplin Kurulu yedek üyeliklerine ; Osman ARAR, Erol DİREN, Haluk TRABZON getirildiler. Genel Kurul yeni yönetime yapılan dilekler sonunda sona erdi.

 
       
 
       
       
       

Tüm etkinliklere dönmek için tıklayın...