KABATAŞ ERKEK LİSELİLER

DERNEĞİ

 

ÜYELİK TALEP FORMU

 
  ÜYE KAYIT NO. :.....................
 

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

 

Derneğiniz tüzüğünü okudum Üye olmama mani bir durumum olmadığını beyan eder, üyeliğe kabul edilerek kaydımın yapılmasını dilerim.

 
  Tarih :
  İmza :
   
   
Adı Soyadı :....................................................................................
Baba adı :....................................................................................
Ana adı :....................................................................................
D. yeri tarihi :....................................................................................
Ev adresi :....................................................................................
.......................................................................................................................
Ev Telefonu :....................................................................................
İşyeri adresi :....................................................................................
.......................................................................................................................
İş Telefonu :....................................................................................
GSM No :....................................................................................
E-Mail :....................................................................................
Görevi (Ünvanı) :....................................................................................
Mesleği :....................................................................................
Devam ettiği son yıl :....................................................................................
Sınıf, Şube, No. :....................................................................................
Mezun musunuz? : Evet  (      ) Hayır  (      )
İli : ......................................................
İlçesi : ......................................................
Nahiyesi : ......................................................
Mahalle - Köyü : ......................................................
Sokağı : ......................................................

Hane/ Kütük

Sıra no. (Cilt No.)

: .........................   (.......................)

Cilt No.

(Aile Sıra No.)

: .........................   (.......................)

Sayfa No. (Sıra No.)

: .........................   (.......................)
Cüzdan tarih. : ......................................................
Cüzdan No. : ......................................................
TC Kimlik No. : ......................................................
Uyruğu : ......................................................
Medeni Hali : ......................................................
 
Ödeyeceğim yıllık aidat ....................................................... T.Lirası.   Yalnız .............................................................. T.Lirasıdır.
Kimlik bildirim bilgilerimin doğruluğunu beyan ederim.    
 

İmza

 
   
   
Üyelik talebinde bulunan şahsı tanıyoruz. Üyelik teklifinin kabulünü dileriz.  
   
Adı Soyadı : ................................................................................
Üye Sıra No. : ................................................................................

İmza

 
Adı Soyadı : .................................................................................
Üye Sıra No. : .................................................................................

İmza

 
 
 
Derneğimiz yönetim kurulunun ..................... tarih  ..................... sayılı toplantısında ....................................................................
nın üyeliğe kabul edilerek ............................... No. lu üye olarak üye kayıt defterine kaydedilmesine karar verilmiştir.

SEKRETER

BAŞKAN

İmza

İmza

 

Formu Yazdır