Derneğimiz            
 
 

KABATAŞ EĞİTİM VAKFI

1978 yılında dönemin hükümetince Kabataş Erkek Lisesi’nin de içinde yer aldığı, Beşiktaş Kız Lisesi (Beşiktaş Anadolu Lisesi) den başlayarak Gazi Osmanpaşa Ortaokulu’na kadar devam eden tarihi okullar zincirinin yer aldığı kıyı şeridi Bakanlar Kurulu kararı ile turizm alanı olarak ilan edilmiş ve otel yapılmak üzere yatırımcılarla görüşülmeye başlanmıştı. 
Bu gelişmeler üzerine Kabataş Erkek Lisesi’nde öğrenim görenlerden, merhum Adnan Barlas öncülüğünde Vakıf kurma çalışmalarına başlandı. Geçici başkanlığa
merhum Adnan Barlas seçildi. Onun yönetiminde Sn. (İbrahim Taşkan, Ayhan Ergin, Savaş Ilgaz, Ahencan Şenyuva, Recep Sebilik, Arif Gölge ve dönemin okul müdürü Korel Haksun) un katılımları ile Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Senedi hazırlandı. Senet, kurucu 108 Kabataşlının imzası ile belirlendi.

Vakfın kurulması için başlatılan yasal işlemler, İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1987/196 esas ve 1987/209 sayılı kararı ile 11.05.1987’de sonuçlanarak, kuruluş tamamlandı.

7 Haziran 1987 günü yapılan ilk Genel Kurulda başkanlığa oy birliği ile merhum Feyyaz Tokar seçildi.

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı ilk iş olarak okulun onarım işlerini ele aldı. 

Diğer taraftan da okulun içinde bulunduğu tarihi mekandan taşınmasını önlemek için girişimler başlatıldı. Okul alanının turizm yatırımcısına tahsisi önlendi. 

Vakıf yönetimi bir adım daha atarak okulun mevcut tarihi yapılarda kalmasının kalıcı hale getirilmesi için okul bitişiğinde yer alan 8,3 dönümlük (Tekel arsası) arsayı almak için girişimler başlattı. 24.10.1989 tarihinde de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim ve kültürel amaçla Kabataş Erkek Lisesi tarafından kullanılması şartıyla, tahsisini sağladı. Tekel arsasının Kabataş Erkek Lisesi’nin kullanımına tahsis edilmesinde başta Sn. Kenan Evren olmak üzere merhum Adnan Kahveci ve Avni Akyol’un büyük katkıları olmuştur.

Tekel arsasının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kabataş Erkek Lisesi’ne tahsis edilmesi üzerine lisemizde öğrenim görmüş veya kendini Kabataşlı addeden; İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Sn. (Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Dr. Mehmet Küçükdoğu ve Prof. Dr. Hasan Şener) ’den oluşan bir kurul oluşturularak arsanın üzerinde yapılacak binalarla ilgili proje çalışmalarına başlandı ve tamamlandı. Vakfımızda uzun yıllardır Genel Sekreter olarak görev yapan Sn. Anuştekin Tokgöz’ün yapılan tüm inşaat ve tadilatlarda büyük emeği geçmiş olup, halen görevine büyük bir titizlikle devam etmektedir. 

Göreve başlarken “zorlukları aşıp sağlam temelleri yerleştirdikten sonra ayrılırım” diyen merhum Feyyaz Tokar, vakfın vergi muafiyetini de çıkartıp, Tekel Genel Müdürlüğü’nün söz konusu arsadan tahliyesini sağladıktan sonra 21.5.1990’da Vakıf Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliğiyle Sn. Cahit Kocaömer getirildi. 

Yeni başkanın girişimleri ile evvelce projeleri hazırlanmış, Tekel arsası üzerine tarihi yapıların asıllarına uygun olarak inşasına Sabancı Vakfı’nın (Vaksa) katkıları ile başlandı. İnşaatın finansmanının ½ si Vaksa tarafından ½ si ise Kabataş Eğitim Vakfı ile devlet tarafından karşılanarak tamamlandı. Vaksa bu inşaat için o günkü değerlerle 263 milyar T.L. katkıda bulunmuştur (ortalama 188 milyon dolar). Vaksa’nın bu büyük katkısına bir cemile olarak ta, inşa edilen siteye “Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesi” adı verildi. Vaksa’nın bu katkıları için başta merhum Sakıp Sabancı ve Hacı Sabancı olmak üzere tüm Sabancı Ailesi’ne minnet ve şükranlarımızı sunarız. Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı inşaatları tamamladıktan sonra da, 49 yıllığına Kültür Sitesinin irtifak hakkı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından K.E.L. Eğitim Vakfına verilerek, 25.4.1996 tarihinde, tapuya şerh edilmiştir. 

Kültür Sitesi B Blok içersinde yer alan mekanlar kütüphane, müzik atölyesi, resim atölyesi olarak kullanılmak üzere Vakıf tarafından Kabataş Erkek Lisesi’nin kullanımına tahsis edilmiştir. A Blok içersindeki Hamdi Saver Salonu da ihtiyaca göre Kabataş Erkek Lisesi’ne tahsis edilmektedir.

Geçmişte yaşanan olumsuzluklarla tekrar karşılaşmamak amacı, kuruldukları yıl ve yetiştirdikleri öğrenci sayısı itibariyle gelenekleri oluşmuş, eğitime önemli katkılarıyla vakıfları etkinlik kazanmış okullar; yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duydular. Bu amaçla, başta Kabataş Erkek Lisesi olmak üzere Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi Eğitim Vakıfları bir araya gelerek dayanışma içinde çalışmaya karar verdiler. Çalışmaların daha planlı ve etkin bir duruma getirilmesi için bu vakıflar ve daha sonra aynı koşulları taşıyan diğer eğitim vakıflarının katılımı ile Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi (TEVDAK) kuruldu. Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfının, TEVDAK’ın kurulmasına öncülük etmesinden dolayı başkanlığına merhum Feyyaz Tokar seçildi.

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı, 1998 eğitim döneminde günümüzde yabancı dil öğrenmenin gerekliliği ve genel liselerimizdeki dil öğreniminin yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Kabataş Erkek Lisesi’nin Anadolu lisesi statüsüne alınmasını sağlamıştır. Hazırlık sınıfında yeterli İngilizce öğrenilmesinin sağlanması amacıyla Vakıf tarafından İngiliz vatandaşı eğitmenler görevlendirilmiştir.

1999 Yılı Mayıs ayından 2001 Mayıs ayına kadar Vakıf Başkanlığı görevini Bayındırlık ve İskan eski Bakanlarından, Ankara Kabataşlılar Derneği Onursal Başkanı Sn. Nurettin Ok yürütmüştür.

2001 yılı Mayıs ayından 2005 Mayıs ayına kadar Sn. Erdal Dumanlı Vakıf Başkanlığı yapmıştır. 

Sn. Erdal Dumanlı döneminde Feriye Lokantası’na Turistik tesis belgesi alınması sağlanarak tesisin rahat çalışması temin edilmiştir.

2005 yılı Mayıs ayında Sn. M. Erol Demirdöven Vakıf Başkanı olarak seçilmiş olup, 2007 Mütevelliler Kurulunda tekrar seçilerek, 2 dönem bu görevi yürütmüştür.

M.E.B. lığı tarafından 2004-2005 ders yılı başında tüm Anadolu Liselerinin (4) yıllık eğitim statüsüne çevrilerek, lisan ağırlıklı hazırlık sınıfları kaldırıldı. Bunun üzerine Vakfın girişim ve çabaları ile Kabataş Erkek Lisesi 2005-2006 eğitim döneminden itibaren 1 yılı lisan hazırlık sınıfı olmak üzere (1+4) yıllık eğitim statüsüne tabi okul konumuna getirilmiştir.

1999 yılında yapılmış olan genel kurulda Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı’nın “Ana Okulundan – Üniversiteye Kadar” olan tüm eğitim aşamalarında eğitim kurumları oluşturulması kararı alınmış ve Vakıf statüsü bu yönde değiştirilmiştir.

2009-2013 tarihleri arasında Prof. Dr. Sn. Naci Karaağaç 2 dönem Vakıf Başkanlığı görevini yapmıştır.
2013-2015 tarihleri arasında ise Dr. Müh. Sn. Merih Ergin Vakıf Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Vakfımız irtifak hakkına sahip olduğu Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesi içersinde yer alan ticari ünitelerden elde etmiş olduğu gelirin tamamını, Kabataş Erkek Lisesi’nin fiziki mekanlarının bakım ve onarımının yapılmasına ve genç Kabataşlıların eğitim ve kültürel seviyelerinin yükseltilmesine harcamaktadır.
 

 

Kabataş Eğitim Vakfı web sitesi : www.kelev.org.tr