Derneğimiz            
             
   
 
 
 
 
 
 

Önemli Duyuru:Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı hakkında bilgilendirme (04.01.2019 )

Sayı:2018/1-1

Sayın Üyemiz,

Yönetim Kurulumuzun 30.12.2018 tarih, 2018/12 Sayılı kararı ile; Dernek Tüzüğümüzün 14. Maddesi uyarınca;Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı;

20 Ocak 2019 Pazar Günü Saat 11.00’da

Kabataş Erkek Lisesi Yerleşkesi,Galip Vardar Kültür ve Sanat Binası Konferans Salonunda yapılacaktır. Dernekler Kanunu ve Tüzük hükümleri uyarınca ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı yine aynı yerde (Kabataş Erkek Lisesi Yerleşkesi, Galip Vardar Kültür ve Sanat Binası Konferans Salonunda) ve aynı saatte (Saat:11.00), aynı gündem maddeleri ile 27 Ocak 2019 Pazar günü çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacak olup, genel kurulda üyelik aidat borcu bulunmayan asil üyelerin oy hakkı bulunmaktadır.

Genel Kurulumuza katılımınız için bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla .

H. Anıl Cansızoğlu

Kabataş Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama yapılması.

2- Başkanlık Divanı’nın seçimi, genel kurul evraklarının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi.

3- Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması.

4- Gündem maddelerinin okunarak oylamaya sunulması.

5- Görevi biten eski yönetimin faaliyet raporunu okunması, görüşülmesi ve oylamaya sunulması.

6- Görevi biten eski yönetimin mali raporu ve denetleme raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası ile ilgili oylamaya sunulması.

7- Yeni dönem için tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması ile yeni dönem üye aidatının tespiti.

8- Yeni dönem için seçilecek yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile yedekleri için aday gösterilmesi, seçimin kapalı usulde yapılması ve sayımın yapılarak seçilenlerin ilan edilme

9- Dilekler ve temenniler ve kapanış

Direkt aidatınızı yatırabileceğiniz banka adreslerimiz:

KABATAŞ ERKEK LİSELİLER DERNEĞİ

İŞ BANKASI
ORTAKÖY ŞUBESİ
ŞUBE KODU: 1116
HESAP NO: 0375623
IBAN NO: TR69 0006 4000 0011 1160 3756 23

YAPI KREDİ BANKASI
ORTAKÖY ŞUBESİ
ŞUBE KODU: 1116
HESAP NO: 65360506
IBAN NO: TR72 0006 7010 0000 0065 3605 06

Tüm etkinliklerimiz için tıklayın

• Gelişmiş Arama  • Tercihler  • Dil Araçları

 
 
 

 KEL Eğitim Vakfı

 

 

 TCMB Döviz Kurları

   

 Gazete-Dergi-TV-Radyo

   
   
   

 Hava Durumu

 
İstanbul